Zülal Ne Demek?

Zülal, Türkçedeki kök ve çiçek suyunun hoş kokusunu anlatan bir kelime olarak bilinir. İsim olarak sıklıkla kız bebeklere verilen bir ...

Zuhur Nedir?

Zuhur, bir şeyin ortaya çıkması veya görünmesi anlamına gelir. İslamiyet’te ise kıyametin kopması, Mehdi’nin ortaya çıkması gibi olayları ifade eder. ...

Züğürt Ne Demek?

Züğürt, Türkçe bir deyimdir ve genellikle fakir veya tutumlu gibi davranan kişiler için kullanılır. Ancak, deyim zamanla hakaret amaçlı kullanılmaya ...

Zübük Ne Demek?

Zübük kelimesinin Türk dilinde birçok farklı anlamı mevcuttur. Bazılarına göre Zübük kişi haydut, sahtekar ve düzenbazdır. Bazılarına göre ise Zübük ...

Ziyade Olsun Ne Demek?

Ziyade olsun, Türkçede fazlaca, çok fazla anlamına gelmektedir. Sıklıkla sunulan hediyelerin miktarını artırmak, verilen paranın miktarını artırmak veya takdir göstermek ...

zişan ne demek

Zişan kelimesi, Farsça kökenli bir kelime olup “parlaklık, ışıltı” anlamına gelir. Türk edebiyatında sıklıkla kullanılan bir kelime olan zişan, genellikle ...

zırtapoz ne demek?

Zırtapoz kelimesi, Türkçe dilinde çok sık kullanılmasa da, hızlı ve beklenmedik bir şekilde yapılan bir hareket ya da şakalı bir ...

zina etmek ne demek

Zina etmek, evlilik dışı bir cinsel ilişki yaşamak anlamına gelir. Bu davranış İslam dininde büyük günahlar arasında yer alır. Allah ...

Zikir Ne Demek?

Zikir, İslam dininde önemli bir yere sahip olan bir kavramdır. İnancımıza göre, Allah’ın isimlerinin veya Kur’an ayetlerinin tekrarlanmasıdır. Zikir, insanın ...

zifaf ne demek?

Zifaf, evlilik yoluyla iki kişinin birbirleriyle birleştiği kutlamadır. Bu törenler ailenin ve arkadaşların katılımıyla gerçekleşir. Nikah günü genellikle çiftin birbirine ...