Mesih Nedir?

Mesih, İsa’nın Hristiyanlık’ta kabul edilen bir unvandır. Mesih kelimesi, İbranice’de ‘meshiah’ anlamına gelir ve ‘kutsal yağ’ anlamına gelen bir kelime kökünden türetilmiştir. Hristiyan inanışına göre, İsa Mesih olarak isimlendirilir çünkü O, insanlığı kötülüklerden kurtarmak için gönderilmiş bir kurtarıcıdır.

Vaftizci Yahya, İsa’nın Mesih olduğunu öngörmüştür ve İsa’nın çağrısı ve öğretileriyle birçok insan Mesih’in gerçek olduğunu ilan etmiştir. Mesih kelimesi, Hristiyanlıkta İsa’nın kurtarıcı veya Mesihi olarak anılır.

  • Mesih kelimesi, İbranice’de ‘meshiah’ anlamına gelir.
  • Hristiyan inancına göre, İsa Mesih olarak isimlendirilir çünkü insanlığı kötülüklerden kurtarmak için gönderilmiş bir kurtarıcıdır.
  • İsa’nın çağrısı ve öğretileriyle birçok kişi Mesih’in kim olduğunu fark etti ve kabul etti.

Mesih kelimesi İbranice kökenli bir kelimedir ve İsevi (Hristiyan) dininde “tüm insanlığı kurtarmak üzere gönderilmiş olan” kişi anlamına gelir. Mesih, dünya tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir ve İncil’in önemli bir parçasıdır.

Yorum yapın

takipçi satın al