Pozitivizm Nedir?

Pozitivizm, doğrulanabilir olan bilginin, yani bilimsel bilginin tek kabul edilebilir bilgi olduğunu savunan bir felsefi akımdır. Pozitivistlerin görüşüne göre, bilimsel metodlarla elde edilen somut bilgiler dışındaki bilgilerin doğruluğu sorgulanmalıdır.

N/A

Pozitivizm, bilim ve gözlem aracılığıyla elde edilen doğruluğu kanıtlanabilen bilginin, tek kabul edilir bilgi olduğunu savunur. Felsefi bir akım olarak, doğru bilgi sadece bilim tarafından üretilir ve kabul edilir.

Yorum yapın

takipçi satın al