Arrest Ne Demek?

Arrest, İngilizce bir kelime olup Türkçe’de tutuklama anlamına gelir. Bir suçlunun yargılanmadan önce polis veya yetkili bir makam tarafından tutuklanmasıdır. Tutuklama genellikle bir suç işlendiği ya da yetkili bir kurum tarafından bir soruşturma yapıldığında gerçekleşir. Tutuklama, kişinin özgürlük hakkını sınırlayan önemli bir adımdır.

Arrest kelimesi İngilizce’de tutuklama anlamına gelir ve hukuk düzeninde sık sık kullanılır. Kişi bir suç işlemişse, yasalara aykırı bir davranışta bulunmuşsa ya da bir suçlamayla karşı karşıyaysa, tutuklanabilir. Tutuklama kararına genellikle polis ya da mahkeme karar verir. Tutuklama işlemi sırasında kişi serbestliğini kaybedebilir ve hukuki süreç boyunca cezaevinde kalabilir.

Arrest kelimesi Türk ceza hukuku sisteminde de kullanılır ve tutuklama işlemi genellikle bir hâkim kararıyla yapılır. Suçlamanın ciddiyetine ve şartlara göre, tutuklama işlemi bazen kaçma ya da delil karartma gibi durumların engellenmesine yönelik alınır.

Arrest, hukuk düzeninde önemli bir kavramdır ve yasal prosedürlerin doğru uygulanması için titizlikle ele alınması gerekir.

Yorum yapın