Barbar Ne Demek?

Barbar, antik çağlardan beri kullanılan, ilkel, vahşi, uygarlıktan uzakta yaşayan kişileri tanımlamak için kullanılan bir kelime. İlk olarak, Yunanlının uygarlığı dışındaki insanları anlatmak için “Barbarlar” kelimesini kullandığı bilinmektedir.

Bazı kaynaklara göre, kelimenin kökeni Latince “barba” kelimesidir, bu da “sakal” anlamına gelir. Bu nedenle, barbar kelimesi “sakallı” veya “sakalı uzun olan” anlamında da kullanılabilir. Kelimenin kullanımı zamanla değişse de, bugün hala birkaç farklı şekilde yorumlanmaktadır.

Barbarlık, uygarlık düzeyinden uzak, ilkel toplumların davranış ve kültürlerine verilen bir isimdir. Terimin kökeni ise Yunanca “barbaros” kelimesinden gelmektedir ve yabancı anlamına gelmektedir. İnsanların yaşadığı toplumların gelişim sürecinde barbarlık aşaması, bu toplumların ilerlemesiyle beraber aşılmaktadır.

Barbarlık, sadece ilkel toplumlarla sınırlandırılamaz. Modern çağda dahi birçok durum, insanların barbarlıkla özdeşleşmesine sebep olmaktadır. Örneğin, savaş, terörizm, şiddet gibi davranışlar, insanların barbarlık göstergesi olarak nitelendirilebilmektedir.

Yorum yapın

takipçi satın al