but ne demek?

İngilizce’de kullanılan “but” kelimesinin Türkçe’de birçok anlamı vardır. Ama cümledeki kullanımı birçok kişi tarafından yanlış anlaşılmaktadır. “But” kelimesi cümle içindeki önceki kısım ile sonraki kısım arasında bir zıtlık oluşturur. Örneğin:

  • Ben İngilizce bilmiyorum, but Türkçe konuşmayı biliyorum.
  • Yemek çok lezzetliydi, but fiyatı biraz fazlaydı.

Bu örneklerde “but” kelimesi, “ama” veya “fakat” anlamı taşır.

‘But’ kelimesi, bir cümleye bağlama işlevi görerek, öncesinde söylenenlerle sonrasında söylenenler arasında bir bağ kurar. Bağlaç olarak kullanılır ve anlamı ‘ama, fakat’ gibi karşıtlık belirten bir bağlaçtır.

Yorum yapın