Cariye Ne Demek

Cariye kelimesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmış ve ev içinde hizmet etmek üzere satın alınan kadın köle anlamına gelir. Bu uygulama, maalesef o dönemde oldukça yaygındı ve pek çok kadın bu şekilde evlerde çalıştırılmıştır.

Bu kölelik sistemi, zaman içinde kalksa da cariye kelimesi hala dilimizde bulunmaktadır. Bugün ise cariyelik uygulaması tamamen yasaklanmıştır ve bu kelime yerine hizmetçi ya da yardımcı anlamında kullanılır.

(Bu makalede alt başlık bulunmamaktadır.)

Cariye kelimesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan bir ifadedir. Cariyeler, çoğunlukla savaş esirleri, köle piyasalarında alım-satımı yapılan ve hizmetkar olarak kullanılan kişilerdir. Ancak zamanla cariyeler, sadece köle olarak değil, güzellikleri ve zerafetleri nedeniyle bir nevi statü sembolü haline gelmiştir. Saraylarda ve zenginlerin evlerinde hizmetkar olarak çalışan cariyeler, bazen Efendi Bey’in gözdesi olarak da anılırdı.

Yorum yapın