Çekme Belgeli Nedir?

Çekme belgeli, bir ödeme aracının tahsilatının yapılmasından sonra, özellikle söz konusu ödemenin bankacılık sistemi dışında yapılması durumunda, ödemenin alındığını gösteren bir belgedir. Çekme belgesi, taraflar arasındaki anlaşma koşullarını belirler ve ödeme yükümlülüğü olan tarafı ödeme yapması konusunda taahhüt altına sokar. Bu belge, işlemin geçerliliğini ve işlemle ilgili detayları gösterir. Çekme belgeli işlemler, özellikle Türkiye’de oldukça yaygın olup, birçok kuruluş tarafından kullanılmaktadır.

Çekme belgeli, bir evrakın bir başka kişi veya kuruluşa çekildiğini ve ödeneceğini ifade eden bir belgedir. Bu belgenin iki türü vardır: hamiline çek ve nama çek.

  • Hamiline çeki sadece sahibi ödeyebilirken, nama çekler sahibinin belirlediği başka kişiler tarafından ödenebilir.

Yorum yapın