Currently ne demek?

Currently, İngilizce’de “şu anda, bugün, günümüzde” anlamlarına gelir. Kelime, bir olayın ya da durumun şu anki ya da son durumunu ifade etmek için kullanılır.

Currently

, the term ‘currently’ refers to the present moment or time. It is commonly used in various contexts such as news, social media, and daily conversations. Whether you are discussing current events, trends, or personal experiences, ‘currently’ is a useful word to express what is happening right now. So, don’t hesitate to use it in your communication and stay up to date with the latest happenings.

kelimesinin ne anlama geldiği açıklanacak.

Currently kelimesi Türkçede şu an, şimdilerde, hali hazırda gibi anlamlara gelir. Kelimenin kullanımı, o anki durum ya da zamanı ifade etmek için kullanılır. Özellikle iş konuşmalarında ve raporlarda sıkça kullanılır.

Currently, kelimesi Türkçe’ye “şu an” olarak çevrilir. İngilizce metinlerde sıkça kullanılan bu kelime, anında bir bilgi vermeyi ifade eder. Örneğin, “Currently, the website is under maintenance” cümlesiyle web sitesinin şu anda bakımda olduğunu söyleriz.

Yorum yapın