Dekar Nedir?

Dekar, tarımsal alanların ölçüsünü ifade eder ve yaklaşık olarak 4 bin metrekareye denk gelmektedir. Genellikle tarım işletmelerinin büyüklüğü, verimliliği ve mülkiyeti dekar üzerinden ölçülmektedir. Ülkemizde dekar ölçü birimi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Dekar, tarım alanlarının ölçüsüdür ve 1 dekar, 10×10 metrelik bir alanı ifade eder. Tarım sektörü açısından önemli bir ölçüdür ve ülkemizde de sıklıkla kullanılır. Tarım alanlarının büyüklüğüne karar vermek için dekar ölçüsü kullanılır.

Yorum yapın