Edilgen Nedir?

‘Edilgen’ terimi, bir cümlenin öznesinin bir eyleme maruz kaldığını belirtir. Bu durumda, özne eylemi gerçekleştirmediği için pasif bir konumdadır. İngilizcede, pasif eylem cümleleri ‘be’ fiilinin çeşitli formları ile oluşturulur. Türkçede ise genellikle ‘-(i)l-‘ takısı kullanılır.

Edilgen cümleler, yazarların belirli bir özneyi vurgulamak veya bir eylemin kim tarafından yapıldığını belirtmek istemediği durumlarda kullanılabilir. Ancak, bazı durumlarda edilgen cümleler açık olmayabilir ve aktif cümle kullanımı daha tercih edilebilir.

Edilgen Nedir?

Edilgen, Türkçe dilinde fiil cümlesinde özneye karşı işin gerçekleştiği, yani fiilin etkisinde kalan nesneyi ifade eden bir kavramdır. Özne, işi yapan kişi veya şeydir ve edilgen cümlede bu kişi veya şey işin gerçekleştiği taraf olur. Bir fiilin edilgen hale getirilmesi için “edilgen eki” (-ın/-in/-un/-ün) kullanılır. Edilgen yapının kullanımı yazı dilinde ve konuşma dilinde oldukça yaygındır. Ayrıca SEO optimizasyonu için de önemlidir.

Yorum yapın

takipçi satın al