gross ne demek?

‘Gross’ terimi, farklı bağlamlarda kullanılan bir kelime olup birçok anlama sahiptir. Bu makalede, gross gelir, gross kar, gross yatırım getirisi ve diğer farklı anlamları ele alınacaktır. Gross terimi, bir ürünün ağırlığından tutun, bir kişinin gelirine kadar her alanda kullanılabilmektedir.

Gross Nedir?

Gross kelimesi farklı alanlarda kullanılan bir terimdir. Üretim sektöründe, bir ürünün üretiminde kullanılan işçilik, malzeme ve diğer maliyetlerin brüt toplam geliri ifade eder. Satış sektöründe ise, satış fiyatından indirimler hariç toplam satış gelirini gösterir. Aynı zamanda, toplamda elde edilen gelirin vergiden önceki tutarını da ifade eder.

Gross Gelir Nedir?

Gross Gelir, bir kişinin veya firmanın brüt gelirini ifade eder ve vergiler öncesi tüm gelirlerini kapsar. Bu, bir şirketin gelir tablosunda yer alan önemli bir finansal göstergedir. Brüt gelir, net gelire göre daha yüksek bir rakamdır ve toplam satışların yanı sıra diğer faaliyetlerden kaynaklanan gelirleri de içerir. Bazı durumlarda, brüt gelir, vergiler öncesi elde edilen net karın hesaplanmasına yardımcı olmak için kullanılır.

Yorum yapın