Lümpen Ne Demek?

Lümpen, toplumsal statüsü düşük ve fakir insanları ifade eden bir kavramdır. Genellikle işsizlik, eğitimsizlik ve diğer sosyal engellerle karşı karşıya kalan insanları tanımlamak için kullanılır. Lümpen kelimesi, bir toplumda neredeyse hiçbir toplumsal hareketlilik şansı olmayan bu insanları ifade eder.

Lümpenler, genellikle güvenlik veya adli konularla ilgilenen kamu hizmetlerinden yararlanamayan insanlardır. Ayrıca, kamusal hizmetlerle birlikte ticari hizmetlerden de yoksun kalan bu insanlar toplumdaki dezavantajlı konumunu daha da kötüleştirir.

Oysa ki, toplumlarda eşitlik, adalet ve toplumsal hareketlilik için adım atılmalı ve lümpenlerin bu konumları düzeltilmelidir. Lümpen kelimesinin negatif bir anlamı olmasına rağmen, bu insanlara yardımcı olarak toplumsal adalet ve eşitliği sağlamak mümkündür.

Lümpen, genellikle dar gelirli kökenli, yoksul, cahil ve kültürsüz insanları ifade eder. Toplumda alt sınıfa aidiyet gösteren kişilere verilen bir isimdir. Bu kelime, Almanca kökenlidir ve dilimize Almanca’dan geçmiştir. Lümpen toplumda önemli bir yere sahip olmayan insanlar için kullanılır ve bir kişiliği tarif eder. Lümpen kişiler arasında suça eğilimli olanlar da bulunabilir.

Yorum yapın