Maşuk ne demek?

Maşuk kelimesi, aşkın yüceliğini simgeleyen bir kelimedir. İslam edebiyatında tanrıya aşkla bağlılık gösteren kişi için kullanılan bir terim iken, günümüzde genellikle sevilen kişi için kullanılmaktadır. Kelimenin kökeni, Arapça “esheq” kelimesinden gelmektedir ve “sevgili” anlamına gelmektedir. Maşuk, aşk ve sevgiye bağlı bir durumu tarif etmek için kullanılan derin bir kelime olup, İslam kültüründe önemli bir yeri vardır.

Yorum yapın