Müjgan Ne Demek?

Müjgan, Türkçe kökenli bir isimdir. “Sevinçli”, “mutlu”, “neşeli” gibi anlamlara gelir. Kelime kökeni itibariyle; Müjde kelimesinden türemiştir ve “müjdelenen”, “sevinçle haberdar edilen” anlamlarına gelir.

Müjgan kelimesi, Farsça kökenli bir isim olup “sevgili, güzel” anlamlarına gelir. Türkiye’de sıkça kullanılan bir isimdir.

Yorum yapın