Mushaf nedir?

Mushaf, İslam dininde kutsal kabul edilen Kuran’ın bugünkü halidir. Kuran, peygamberimiz Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla gönderilmiştir. Öncelikle hatıra yazılı alanlar ve sahabeler tarafından hatumlama yoluyla korunmuştur.

Yazılışında özenli bir çalışma yapılmış ve her bir kelimenin doğru bir şekilde yazılması önemsenmiştir. Mushaf, nüzulü gerçekleştikten sonra yazıldığı dönemde kullanılan bir terimdir ve kaligrafi sanatı ile de önem kazanmıştır.

Mushaflar, hafızların hatim etmek için kullandığı, içinde Kuran ayetlerinin yazılı olduğu kitaplardır. Farklı boyutlarda ve malzemelerden yapılmış mushaf çeşitleri mevcuttur. Özellikle, Kabe-i Muazzama’nın etrafında dolaştırılan, devasa Mushaf-ı Şeriflerin ünü dünyaca bilinmektedir.

Mushaf, Kuran’ın tamamının yazıldığı toplu bir kitap halidir. El yazısı veya matbaa ile üretilmiş Mushaf’lar vardır. Kuran’ın öğrenilmesi veya okunması açısından çok önemlidir. Birçok Müslüman için Mushaf, yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir.

Yorum yapın