Okült Nedir?

Okült kelimesi, Gizli bilgi, mistisizm, büyü ve paranormal olaylar için kullanılan bir terimdir. Okültizm, insanların fiziksel dünyanın ötesindeki olaylara yönelik arayışlarını ifade eder. Okültistler, Doğaüstü güçler, astral seyahat, ölümsüzlük ve spiritüalizmin varoluşuna inanırlar.

Okült, Ortaçağ döneminden bu yana gelen bir terimdir ve o dönem insanlarının büyü ve mistisizm üzerine konulara gösterdikleri ilgi bu terimle adlandırılmıştır. Ancak günümüzde pek çok insan okült kullanarak astroloji, meditasyon, yoga ve benzeri uygulamaları da ifade etmektedir.

  • Okült kelimesinin Latinceden gelmesi sebebiyle bilimi çağrıştırdığı düşünülebilir, ancak İngilizcede “ocult” kelimesiyle benzerlik gösterdiği için İngilizce konuşan toplumlarda daha çok gerilim dolu filmleri çağrıştırmaktadır.
  • Okültizm, sihir ve karanlık büyü gibi konuların da işlendiği birçok popüler film ve diziye de konu olmuştur.

Okült, gizli bilgi veya doğaüstü güçlere dayanan bir dizi inanışı ifade eder. Astroloji, büyü, spiritüalizm ve daha birçok konu okültizmle bağlantılıdır. Okültistler, genellikle bilmenin ötesinde bir gerçekliğe ulaşmak için ezoterik teknikler kullanırlar.

Yorum yapın