Paganizm Nedir?

Paganizm, insanların doğaya saygı duyarak doğal kaynaklara tapınmalarını ifade eder. Antik dünyada benimsenmiş olan bu din ve felsefe anlayışı temel olarak doğanın güçlerinin saygı duyulmasını, onların yardımıyla yaşama sürdürülmesini savunur. Dinler tarihinde konumlandırılan Paganizm doğal hareketler, değişimler ve çevrenin korunmasına önem verir.

  • Paganizm kaynaklarından biri olan Druidizm İngiltere ve İskoçya’da yaygındır.
  • Asya’da popüler olan Şamanizm ise doğaya tapınan bir diğer Pagan inancıdır.
  • Pek çok antik medeniyetin kültüründe ve tarihinde Paganizm izleri bulunmaktadır.

Pagan inanışı günümüzde de hala varlığını devam ettirmektedir ve Doğa Dinleri olarak da adlandırılmaktadır.

Paganizm Hakkında Kısa Bilgi

Paganizm, doğal olaylar ve güçlerin tanrıların eylemlerine yansıtıldığı bir din anlayışıdır. Çoktanrıcılık, ritüeller, tapınaklar ve ayinler bu inanç sisteminin temel öğeleridir. Paganizm günümüze kadar gelen birçok farklı biçimde hala uygulanmaktadır. Bu din anlayışı, doğanın güçleri ve enerjilerine duyulan saygı ve hayranlık üzerine kuruludur.

Yorum yapın