paradigma ne demek

Paradigma, belirli bir alanda kabul edilen düşünce veya bakış açısını ifade eder. Birçok alanda kullanılan bir terimdir ve felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarda yoğun olarak kullanılır. Paradigmanın değişmesi ise, yeni bir bakış açısının kabul edilmesiyle gerçekleşir.

  • Paradigma, bir alanda kabul edilen düşünceyi ifade eder.
  • Felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
  • Paradigmanın değişmesi, yeni bir bakış açısının kabul edilmesiyle gerçekleşir.

Paradigma nedir?

Paradigma, belirli bir alanda benimsenen varsayımlar, temel kavramlar, yöntemler, ve ilkelerin toplamıdır. Bu, bir disiplinin kabul edilen düşünce tarzıdır ve bu yöntemler, ortak bir dil üzerinde çalışmaları mümkün kılar. Paradigma, bir bilim dalındaki kural ve normları oluşturur ve bu kural ve normlar, bir topluluğun kabulü ile var olur. Sosyal bilimlerde paradigma, bir toplumda var olan koşulların belirleyici faktörleridir ve bu nedenle belli bir toplumda var olan paradigma, o toplumdaki sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik koşulların yansımasıdır.

Yorum yapın