Peygamber Ne Demek?

Peygamber kelimesi, bir dinin öğreticisi ve rehberi olarak tanımlanan kişilere verilen bir addır. İslam’da ise itikadi, ahlaki, sosyal ve siyasi yönlendirmelerde bulunarak insanların kurtuluşuna vesile olan kişilere “peygamber” denir. Peygamberler, Allah elçileri olarak kabul edilir.

Peygamber kelimesi Arapça kökten gelir ve “haber veren, bildiren” anlamlarına da gelir. Bu yüzden peygamberler, insanlara Allah’ın mesajlarını iletir ve onları davet ederler.

İslam’da, son peygamber Hz. Muhammed’dir (s.a.v). Peygamberler arasında ayrım yapmak, hangisinin daha üstün olduğunu belirlemek doğru değildir. Tüm peygamberler, insanları Allah’a ve iyiye yönlendirerek, onların kurtuluşu için çaba gösterirler.

Peygamberler, kutsal kitaplar ve vahiy yoluyla Allah’ın mesajlarını insanlara iletmekle görevlidir. Peygamberlerin mesajları, insanlığın huzur ve mutluluğunun anahtarıdır.

Peygamberler, sadece İslam dininde yer alan kavramlar değildir. Diğer dinlerde de peygamberler vardır. Örneğin; Hristiyanlıkta Hz. İsa, Musevilikte Hz. Musa ve Tek Tanrılı dinlerin farklı yörelerinde de farklı peygamberler vardır.

Yorum yapın