Safahat Ne Demek?

Safahat kelimesi Arapça kökenli olup “sayfalar” anlamına gelir. Türk edebiyatında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ünlü eseri “Safahat” adıyla bilinir. Safahat, Tanpınar’ın aşk, din, toplum ve sanat gibi konuları işlediği şiirlerinden oluşur.

Safahat kelimesi aynı zamanda genel olarak bir kitabın sayfaları, bir dönemin olayları, bir insanın hayatının farklı bölümleri gibi anlamlarda kullanılır. Özellikle edebiyat ve sanat dünyasında sıkça kullanılan safahat kelimesi, içerdiği derin anlamlar nedeniyle yaygın bir kullanıma sahiptir.

Toparlayacak olursak, safahat kelimesi sayfalar, olaylar, hayatın farklı bölümleri gibi anlamlara gelmektedir. Edebiyat ve sanat dünyasında ise genellikle Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Safahat adlı şiir kitabı ile özdeşleştirilir.

Safahat kelimesi, şiirlerde kullanılan bir terimdir. Şiirlerde her dörtlüğe safha, her safhaya da safahat denir. Safahat, Divan şiiri özelliklerini taşıyan Servet-i Fünun şiir yapısıdır. Bu yapıda Bursalı Mehmed Tahir ve Şemsettin Sami gibi şairler önemli rol oynamıştır.

Yorum yapın