Seküler Ne Demek?

Seküler kelimesi, toplumsal, siyasi ve idari kurumların din kurallarından bağımsız olması anlamına gelir. Bu kavram, devlet ile din arasındaki ayrımı ifade eder ve toplumsal yaşamın bütün alanlarında kullanılır. Sekülerizm, çağdaş dünyada bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmelerin temel prensibi olarak kabul edilir.

Seküler kelimesi, genel anlamıyla dinle ilgisi olmayan, din dışı anlamına gelmektedir. Bu kelime özellikle toplumda ve siyasal alanda uygulanan kararların din kurallarından etkilenmeden yapılması anlamında kullanılır. Seküler bir toplumda, hükümet ve yönetim, dini inançlarla değil, rasyonel düşünce ve bilimsel verilerle hareket eder. Din, kişisel bir inanç olarak kabul edilir ve devletin yönetiminde rolü olmaz.

‘Sekülerlik Kavramı’

Sekülerlik, din ve siyasetin ayrı olduğunu savunan bir dünya görüşüdür. İnsanların dini inançlarını özgürce yaşayabileceği ve devletin tarafsız olduğu bir düzeni ifade eder. Toplumsal güçlerin dini baskılarına karşı koymayı amaçlayan sekülerizm, farklı din ve inançlardan insanlar arasında uzlaşmayı mümkün kılar.

Yorum yapın