Şia Nedir?

Şia İslam’daki en büyük mezheplerden biridir. İran, Lübnan ve Irak da dahil olmak üzere birçok ülkede nüfusun büyük bir kısmı Şiidir. Şiilik, İslam peygamberi Muhammed’in ailesinin liderliğine inanır ve İmam Ali’nin halife olması gerektiğine inanır.

Şiiler, İslam’ın erken dönemleri boyunca Müslüman liderler tarafından kötü muameleye maruz kalmıştır. İmam Ali ve onun oğlu İmam Hüseyin, İslam tarihinde önemli figürler olarak kabul edilir ve Şiilerin imanı için son derece önemlidir.

Şiilik, Sünni İslam ile birçok farklılığa sahiptir ve bunlar arasında ibadet metodları, davranış kodları ve liderlik konuları yer almaktadır. Şii liderlerine “imam” denir ve inançlarında İmamların önemli bir rolü vardır.

Şiilik, dünya genelinde milyonlarca takipçiye sahiptir ve özellikle İran ulusal kimliği açısından büyük bir rol oynamaktadır.

Şia Nedir?

Şia, İslam dininin mezheplerinden biridir. Şia mezhebi, Sünni mezhebinden farklı olarak Hz. Ali’nin peygamberlikten sonraki ilk İslam halifesi olarak kabul edilmesi gerektiği görüşünü benimser. Şia’nın temel öğretisi, imamet sistemi üzerine kuruludur ve her zaman bir imama ithaf edilir.

Yorum yapın