Telmih Nedir?

Telmih, özellikle edebiyat alanında sıklıkla kullanılan bir kelime olup anlamı “ima etme, dolaylı olarak söyleme”dir. Bu kelimeden özellikle şiir alanında sıkça bahsedilir ve şiirdeki ima edilen anlamlar, okuyucunun hayal gücüne kalmıştır. Telmih, yazılı veya sözlü eserlerde çağrışımlar yapmak için kullanılır ve yazarların veya şairlerin üslubunu zenginleştirir.

Telmih bir anlamda dolaylı ifade de denilebilir. Genellikle yazılı olan bir metinde, söz konusu kelimenin tam olarak yazılmadan önce kısaltması ya da benzer bir kelime kullanılarak anlatılmaya çalışılır.

Bu durum, hem metnin kısalmasına hem de anlaşılmasını kolaylaştırmasına yardımcı olur. Özellikle teknik terimlerin kullanıldığı meslek dallarında çok sık rastlanılan bir yöntemdir.

Yorum yapın