Tengri Nedir?

Tengri, Türk, Moğol ve Altay halkları arasında yaygın olan şamanist bir inanç sistemidir. Tengri kelimesi, “tanrı” ve “gökyüzü” anlamına gelir.

Tengricilik, doğayı ve gökyüzünü tapınak olarak kabul eder. Güneş, ay, yıldızlar ve diğer doğal unsurlar, insanların hayatını etkileyen güçler olarak kabul edilir. Tengricilik, herhangi bir kurallaştırılmış dini öğretileri olmamasına rağmen, Orta Asya halklarının gündelik hayatlarında hala belirgin bir etkiye sahiptir.

Bununla birlikte, Tengricilik günümüzde de varlığını koruyor. Özellikle Orta Asya’daki Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi ülkelerde hala yaygın bir inanç sistemidir. Ayrıca, Tengricilik Avrupa’da da popüler hale geldi ve modern Tengrici topluluklar oluştu.

Tengri Türk halklarının kutsal varlığıdır ve doğanın yaratıcısı olarak görülür. Bu inanç sistemi, Türk kültürü, edebiyatı ve sanatı ile iç içe geçmiştir. Tengrizm, Türk-Moğol nüfusu yoğun olan ülkelerde hala varlığını sürdürmektedir.

Yorum yapın