Tensip Zaptı Nedir?

Tensip zaptı, Türk Ceza Kanunu’na göre uygun davranış sergilememek ya da devlet kararlarına uymamak gibi durumlarda uygulanan resmi bir ceza işlemidir. Bu işlem sonucu kararı veren kişi ya da kurum tarafından yazılı bir belgeyle bildirilir. Tensip zaptı genellikle para cezası ya da belirli bir süre hapse mahkumiyet şeklinde uygulanabilir.

Tensip zaptı, kişilerin veya kurumların devlete karşı yerine getirme yükümlülüğü bulunan görevlerini yerine getirmediği durumlarda uygulanır. Sık sık kullanılan bir ceza işlemi olan tensip zaptında, ilgili kişi veya kurumun görevini yerine getirmesine yönelik gerekli tedbirler alınır.

Yorum yapın