Terki Ne Demek?

Terki, Türk Hukukunda geçen bir kavramdır ve “vazgeçme” anlamına gelmektedir. Bir sözleşme veya hak konusunda vazgeçmek, terk etmek anlamında kullanılır. Özellikle boşanma davalarında mal paylaşımı konusunda kullanılan bir hukuk terimidir. Terki açıklamak gerekirse, bir kişinin bir haktan vazgeçmesi veya hak iddia etmeden feragat etmesi anlamına gelir.

  • Terki, benzer görünen kavramlar olan feragat ve tasfiye ile karıştırılmamalıdır.
  • Terki, Türk Medeni Kanunu’nda da sıkça kullanılan bir hukuk terimidir.
  • Terkin geçerli olabilmesi için, hak sahibinin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Özetle, terki “vazgeçme” olarak tanımlayabiliriz. Bir hakka sahip olunan durumlarda, bu hakka vazgeçme ve feragat etme yöntemi olarak kullanılır. Terki, Medeni Kanun’da belirtilen şartları yerine getirerek gerçekleştirmek mümkündür.

Terki, bir kişinin mirasını reddetme eylemidir. Miras paylaşımında hak sahibi olan bir kişinin, mirası reddettiği durumlarda terki söz konusu olur. Terkin, yasal işlemlerle yapılması gereken bir eylemdir.

Yorum yapın