Terrible Ne Demek?

‘Terrible’, İngilizce bir kelime olup korkunç, berbat ve kötü anlamlarını taşır. Bu kelime, negatif bir durumu ya da şeyi tanımlamak için kullanılır. Örneğin “The weather is terrible today” cümlesiyle bugünki hava kötü olduğu ifade edilir.

‘Terrible’ kelimesi, kötü, berbat, dehşet verici anlamlarına gelmektedir. İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir sıfattır.

Bununla birlikte, ‘terrible’ kelimesi, bazı durumlarda olumlu bir anlama da gelebilir. Örneğin, “That was a terrible sunset” cümlesi ile birlikte, manzaranın etkileyiciliği vurgulanmaktadır.

Ayrıca, ‘terrible’ kelimesi, ‘very’ sıfatı ile birlikte kullanılarak şiddetli bir şeyi vurgulamak için de kullanılabilir. Örneğin, “I’m terribly sorry” cümlesi ile birlikte, özür dilemenin derinliği vurgulanmaktadır.

Genel olarak, ‘terrible’ kelimesinin kullanımına dikkat edilmelidir çünkü bazı durumlarda olumsuz bir anlama gelebilirken, bazı durumlarda da olumlu bir anlama gelebilir.

Yorum yapın