Toksik İlişki Nedir?

Toksik ilişki, iki kişi arasındaki ilişkide bir ya da her iki tarafın birbirine zarar veren davranışlar sergilemesi halidir. Bu davranışlar arasında şiddet, manipülasyon, bağımlılık ve kıskançlık gibi faktörler yer alır.

Toksik ilişkiler, bireylerin psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkileyerek depresyon, anksiyete ve düşük özsaygı gibi sorunlara yol açabilir. Toksik ilişkilerden kurtulmak için ise terapi, destek gruplarına katılmak ya da ilişkiyi sonlandırmak gibi yollar izlenebilir.

Toksik bir ilişkinin belirtileri arasında sürekli yargılanma, kontrol, eleştiri ve manipülasyon bulunur. Bu tür bir ilişkinin uzun süre devam etmesi, kişinin özgüveninde düşüşe, kaygıya, depresyona ve hatta fiziksel hastalıklara neden olabilir. Olumsuz etkilerinden korunmak için, toksik ilişkilerden zamanında uzaklaşmak ve sağlıklı bir ilişki arayışına yönelmek önemlidir.

Yorum yapın