yek ne demek

“Yek” kelimesi, Farsça dilinde “bir” anlamına gelmektedir. Bu kelime Türkçede genellikle İran menşeli kelimelerle bir arada kullanılır.

Not: Bu makalede alt başlık yer almayacak.

Bu makalede yek’in Farsça kökenli olduğu ve temel olarak ‘bir’ anlamına geldiği ifade edilecektir. Türkçede genellikle İran menşeli kelimelerle birlikte kullanılmaktadır. Özellikle matematik, fizik ve uzay bilimleri gibi alanlarda sıklıkla karşılaşılan bir kavramdır. Yek olarak da bilinir. Bu kelime Türkçeleştirilmeden doğrudan kullanılmaktadır. Örneğin, yekparça, yektaş, yekserap gibi kelimelerde yek kelimesi yer almaktadır.

Yorum yapın