ibra ne demek?

Ibra, Türkçede “affetme”, “bağışlama”, “temize çıkarma” gibi anlamlara gelir. İslam hukukunda ise bir borcun veya yükümlülüğün tamamen ödenerek kurtulma durumunu ifade eder. İbra, ticari işlemlerde de sıkça kullanılan bir terimdir.

Özellikle senetlerden kaynaklanan borçlarda ibra edilme durumu, borçlunun borcunu ödediğinin kanıtıdır. İbra edilme, borcun tamamen ödendiğinin belgesidir. Bu nedenle söz konusu senedin artık geçersiz olduğu kabul edilir.

Ayrıca, ibra edilme durumu, şirketlerdeki yönetim kurulu üyelerinin faaliyetleriyle ilgili olarak da sık sık kullanılır. Bu durumda, yönetim kurulu üyeleri, işletmenin faaliyetlerinden sorumlu tutulabileceği için, ibra edilerek sorumluluktan kurtulabilirler.

Ibra kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olup, Türkçe’de af, bağışlama ya da ceza indirimi anlamına gelir. Özellikle hukuki bir süreçte, suçlu kişinin serbest bırakılması için veya suçlamalardan kurtulması için kullanılır.

Yorum yapın