İç Güveysi Nedir?

İç güveysi, aslında bir Türkçe deyimdir ve erkekler için kullanılır. Evlilik öncesi ciddiyeti hiç olmayan, sadece eğlenmek amacıyla bir kadınla vakit geçiren erkeklere denir. Bu tabir, feministler tarafından eleştirilse de hala kullanılmaktadır. İlişkiyi ciddiye almayan bir kişinin deyimi olarak tanımlanabilir.

İç güveysi, diğer adıyla ‘mimikry’, hayvanların kendilerine zarar vermek isteyen yırtıcılardan korunmak için kullandıkları bir savunma mekanizmasıdır. Bu mekanizma sayesinde hayvanlar diğer canlıların görünümünü taklit ederek, yırtıcıları yanıltırlar. Örneğin, Baykuş kelebeklerinin göz benzeri desenleri, yılanların zehirli cilt desenleri ya da yarasa yarasalarının sinekleri taklit eden duyma sistemleri bu savunma mekanizmalarına örnek olarak verilebilir.

Bu makalede alt başlık yer almamaktadır.

İç güveysi, erkeklerin bir kadın veya grubun içinde yapacağı işleri kontrol altına alma ve yönetme eğilimleri olarak tanımlanabilir. Bu davranış biçimi toplumsal ve kültürel nedenlerden ötürü birçok erkekte görülebilir. İç güveysi olmak, kadınların veya diğer grup üyelerinin kararlarını ve davranışlarını yönlendirmek yerine, onları desteklemeyi ve işbirliği yapmayı tercih etmekle ilgilidir.

Yorum yapın