Müteşabih Ne Demek?

Kur’an’da bazı ayetlerin anlamı açık değildir. Bu ayetler, müteşabih olarak adlandırılır. Kelime anlamı “bir şeyi örtbas eden” olan müteşabih terimi, Kur’an’da yer alan bu tür ayetleri ifade eder. Bu ayetlerin anlamını anlamak için, onları tefsir etmek gerekir.

Kim müşriklerin izinden giderse, Allah’ın sınırlarını aşmış olur. Bu kimseler, ayetleri müteşabih olan kitaplarından başka bir şeyin ardına takılıp kalırlar.

Müşriklerin izinden gitmek, Allah’ın belirlediği sınırları aşmak anlamına gelir. Bu durumda insanlar, Kur’an’da yer alan müteşabih ayetlerden anlam çıkarmakta zorlanır ve başka kaynaklara başvururlar. Ancak müminler, Allah’ın sınırlarını aşmadan, Kur’an’ın tüm ayetlerinden anlam çıkarabilir.

(39:26)

39:26’da geçen ayet, müşriklerin izinden gitmenin Allah’ın sınırlarını aşmak olduğunu belirtir. Ayetlerin müteşabih olması nedeniyle, bu ayetin tam anlamı açık değildir. Bu nedenle, bu ayetlerin anlamını daha iyi anlamak için derinlemesine bir analiz gereklidir.

Yorum yapın