Müteselsil ne demek?

Müteselsil, birbiri ardına gelen, birbirine bağlı olarak devam eden anlamına gelir. Kelimenin kökü olan “teselsül” ise sıralı, ardışık olma durumunu ifade eder. Müteselsil kelimesi, bu anlamıyla birbirine devamlı olarak bağlı olan ve aralarında sıralı bir ilişki olan şeyleri veya olayları ifade eder. Müteselsil kelimesi, özellikle matematik, fizik, tarih ve edebiyat alanlarında kullanılan bir kavramdır.

(Alt başlıksız bir makale)

Müteselsil kelimesi birden fazla şeyin birbirine bağlı ve ardışık halde olduğunu ifade eder. Örneğin, bir soruşturma sürecinde müteselsil deliller birbirine bağlı ve arka arkaya geldiğinde bir bütüne dönüşür.

Bu durumda, müteselsil ilişki ya da müteselsil bağlantı anlatılmak istendiğinde kullanılan kelime müteselsil olarak ifade edilir. Müteselsil kavramının yanı sıra, Türkçe dilinde birçok kelime benzer anlamlarda kullanılır. Bunlar arasında ardışık, birbirine bağlı, peşpeşe, sıralı gibi ifadeler sayılabilir.

Yorum yapın