Mütevellit Ne Demek?

Mütevellit, kelime anlamı olarak “bir şeyin sebebi veya sonucu olan” anlamına gelmektedir. Dilimize Arapça kökenli bir kelime olarak geçen mütevellit, sıkça kullanılan bir terim değildir.

Mütevellit kelimesi genellikle, “bir olayın sonucu olan”, “bir şeyi gerektiren”, “bir şeyin sebebi olmasından dolayı” gibi anlamlar taşır. Özellikle hukuk terimleri arasında sıklıkla kullanılan mütevellit, kimi zaman diğer alanlarda da kullanılabilmektedir.

Örneğin, “Bu karar, mütevellit nedenlerden dolayı alınmıştır” gibi bir ifadede, kararın alınmasına sebep olan nedenler mütevellit olarak ifade edilir.

Mütevellit kelimesi Türkçede pek kullanılmayan bir kelime olmasına rağmen, edebi metinlerde ve hukuk belgelerinde sık sık karşımıza çıkabilir.

Mütevellit kelimesi, Türkçe’de “hukuka dayalı, açıklanabilir bir nedene dayanmayan” anlamına gelir. Bu kelime, özellikle hukuk alanında sıkça kullanılır ve bir durumu veya kararı açıklama amaçlı kullanılır.

Yorum yapın